Overgang fra børnehave til skole.

Det sidste år i børnehaven er barnet i storbørnsgruppen, hvor det lægges vægt på, at barnet opnår skolefærdighed, så det kan starte i børnehaveklassen til sommeren efter.

Der afholdes en forældresamtale i børnehaven med henblik på skoleparathed..

Barnet og dets forældre får brev fra skolen angående et besøg i skolen.

Storbørnsgruppens pædagog og børnehaveklasselæreren har en snak angående klassesammensætning, for at sikre de bedste mulige klasser og at barnet få en god skolestart.

 

Der er etableret principper for overgangen fra børnehaven til skolerne og kan læses her.

 

Den praktiske struktur i samarbejdet kan læses her.

 

Ønskes der at der skal ske en skoleudsættelse kan ansøgningsskemaet hentes her.